ergotherapie

Evyta, therapie & coaching

              voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderen

Ergotherapie

Occupational therapy puts the FUN in FUNctional

 

Hobby’s, werk, huishoudelijke taken, school, … zijn allemaal activiteiten van het dagelijkse leven. Activiteiten die we als zinvol of betekenisvol ervaren, die bijdragen aan onze levenskwaliteit. Wanneer het moeilijk wordt om deze activiteiten uit te voeren, omwille van een aandoening of beperking (op motorisch vlak, psychosociaal vlak of cognitief vlak), heeft dit invloed op onze levenskwaliteit. Ergotherapie is een vraag-gestuurde zorg.


De mogelijkheden en talenten worden in kaart gebracht en samen met de persoon gaan we dan op zoek naar alternatieve methodes of hulpmiddelen waardoor deze persoon zich kan ontwikkelen en de voor hem/haar zinvolle of betekenisvolle activiteiten toch op een zo zelfstandige mogelijke wijze (terug) kan uitvoeren.

 


Kinderen & jongeren


Elk kind gaat een groot avontuur tegenmoet (zijn/haar ontwikkeling), tegelijkertijd doet elk kind dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de meeste kinderen loopt dit vanzelfsprekend, soms is er echter net even dat extra duwtje in de rug nodig. Zo kunnen er problemen ondervonden bij schoolse taken, spelvaardigheden, fijnmotorische taken, enz. . Tijdens de therapie wordt spelenderwijs de oorzaak van de problemen in kaart gebracht. Bij de bouw van een huis is de onderste steen immers net zo belangrijk (zo niet belangrijker) als diegene die er bovenop komen te staan. We gaan praktisch en spelenderwijs aan de slag en ondersteunen het kind in zijn zelfstandigheid en ontwikkeling en adviseren eventueel de omgeving. Om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw kind te bereiken wordt vaak samengewerkt met de ouders, andere zorgverleners en organisaties (zoals onder andere de school).


Volwassenen & Ouderen


Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ergotherapie bijdraagt aan het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Gezien de verschuivingen in de gezondheidszorg en de toenemende vergrijzing groeit de behoefte aan ergotherapie dan ook sterk. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.


De doelgroep die binnen Ergotherapie behandeld kan worden is dan ook zeer divers. Om allerlei redenen kan iemand problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wij zoeken samen met de cliënt naar oplossingen om de activiteit weer zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren.


Ergotherapie behandelt, begeleidt en adviseert cliënten die hun dagelijkse activiteiten niet meer uit kunnen voeren zoals zij dit graag willen of dit gewend zijn te doen. Vaak worden de beperkingen ervaren door bijvoorbeeld ouderdom, dementie, multiple sclerose (MS), reuma, chronische pijn of een herseninfarct.


Enkele voorbeelden waarmee u terecht kunt bij Ergotherapie:


Zelfverzorging:

 bijvoorbeeld wassen, kleden, eten, toiletbezoek, haren kammen of scheren.


Productiviteit:

 • Huishouden: bijvoorbeeld koken, opruimen, schoonmaken of het doen van boodschappen;
 • Werk of studie: zoals schrijven of gebruiken van de computermuis;
 • Verzorging van anderen/opvoeding: bijvoorbeeld het verzorgen van een kind.

Ontspanning:

 • Hobby’s: zoals kaarten, sporten, lezen, tuinieren en handvaardigheid;
 • Opnemen en onderhouden van sociale contacten;
 • Verdeling van uw energie over de dag (belasting/belastbaarheid).

Verplaatsen

zoals lopen, gebruik van openbaar vervoer, autorijden, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed of gebruiken van een loophulpmiddel, scootmobiel of rolstoel.


Cognitie: 

geheugenproblemen, moeite met plannen of moeite met het indelen van de dag.
U kunt onder andere bij ons terecht indien uw kind problemen ervaart in één of meerdere van de volgende activiteiten.


 • Schoolse taken  
  • Problemen met oog- handcoördinatie en fijne motoriek
  • Problemen met schrijven (slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand
  • Problemen in het zelfstandig werken
  • Concentratie- en aandachtsproblemen
  • Coördinatie- en planningsproblemen
  • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
  • Moeite met samenwerking van de handen
 • Vrije tijd
  • Weinig of moeilijk kunnen spelen
  • Moeilijk samen spelen met leeftijdsgenootjes
  • Angst om te vallen of te bewegen
  • Niet graag schommelen of niet weten wat met speelgoed te moeten doen
 • Zelfredzaamheid
  • Beperkt inschakelen van een lichaamszijde
  • Moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen sluiten, etc.
  • Problemen met zitten en voortbewegen
  • Problemen met eten en drinken
  • Problemen met douchen, wassen, haren kammen, etc…

Volg ons op FB voor evenementen, acties, interessante weetjes & info.

Evyta

Halensebaan 49,

3290 Diest

info@evyta.be