systeem coaching, plusouderconsulent & bemiddelaar - Cindy Vanbrabant

Evyta, therapie, coaching & welzijn

             voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderenCindy Vanbrabant

Cindy Van Brabant


 familiaal bemiddelaar - plusouder consulent - systemisch coachfamiliaal bemiddelaar


Soms loopt het leven anders dan verwacht en scheiden de wegen van het partnerschap.

Je komt dan terecht in een periode van chaos, doordat er onduidelijkheid heerst over de toekomst, wat heel wat onrust met zich mee brengt en hierdoor vaak ook gepaard gaat met heel wat emoties.

 

Als erkend familiaal bemiddelaar wil ik jullie op dat moment heel graag bijstaan, door jullie een veilig kader aan te bieden, om het gesprek samen aan te gaan met de bedoeling om de onrust en onduidelijkheden helder te krijgen waardoor er ruimte gecreëerd kan worden om tot afspraken te komen.

 

Ik ondersteun jullie in het reflecteren over jezelf, na te denken over jullie behoeften die jullie in de relatie hadden en de pijn die dit veroorzaakt heeft in de relatie. Dit is ook nodig om te komen tot dialoog, elkaar écht horen en hierdoor te komen tot gedragen oplossingen. 

Ik zal gaandeweg jullie informeren en met meerzijdige partijdigheid begeleiden in jullie gesprekken waardoor iedere partij zich gehoord voelt.

Ik kijk erop toe dat de gemaakte afspraken voldoen aan de juridische voorschriften, waaraan wettelijk moet voldaan worden.

Deze afspraken zullen bijdragen tot de nodige duidelijkheid en de daarbij horende rust in jullie toekomst. 

 

Indien jullie kinderen hebben, zal ik vanop de zijlijn toekijken, zodoende dat er een ouderschapsplan op maat (afgestemd op de specifieke noden van jullie kinderen) en conform het vooropgestelde juridische kader, tot stand komt.

Ik zal jullie begeleiden om beslissingen, die door jullie beiden gedragen worden, op papier te zetten waardoor jullie kind(eren) alle ruimte krijgen om zich vrij te kunnen bewegen tussen beide ouders.

 

De nieuwe dynamiek die een scheiding met zich mee brengt zorgt er ook voor dat jullie je weg dienen te vinden om te stoppen als partners en door te gaan als ouders.

Als jullie hierin slagen dan kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen tot een vrije en gelukkige volwassenen en opgroeien tot de beste versie van ZICHZELF.

Door de nieuwe verbinding als ouders wordt er vervolgens een ruimte gecreëerd om elkaar erkenning te geven in jullie rol als ouder van jullie kinderen. 

Door de rust en veiligheid die gaande weg gecreëerd wordt, door het begrip en het vertrouwen en door de kansen om gehoord en erkend te worden , wordt er ruimte vrij gemaakt om jullie als individu verder te ontplooien.

Deze ruimte brengt ook met zich mee dat jullie, ondanks jullie omstandigheden, ruimte krijgen om een nieuw leven op te bouwen.Plusouderconsulent

 

 

Niemand kiest ervoor om plusouder te worden. Dat plan maak je niet, dat overkomt je.

Want de liefde is groot en de pluskinderen kan je niet wegcijferen.

 

Plusouders zitten met veel vragen en worden soms geconfronteerd met het onbespreekbare:

Hoe kan ik zeggen dat ik zijn/haar kinderen niet zo graag zie als mijn kind?

Hoe kan ik zeggen dat de moeder/vader van zijn/haar kinderen te veel invloed heeft in ons gezin?

 

Biologische ouders hebben vaak een moeilijke evenwichtsoefening in een nieuw samengesteld gezin:

Ze zijn steeds zoekende naar een aanvaardbaar evenwicht om hun aandacht te verdelen over de nieuwe partner, de biologische kinderen en eventueel nog zijn of haar pluskinderen. 

 

In een biologisch systeem stroomt een onzichtbare ‘fontein’. Doordat ouders het leven hebben doorgegeven staan zij in een hogere bak van de fontein. Stel je een fontein voor met verschillende lagen die elkaar met water bevloeien. De bovenste bakken zijn van de voorouders, daaronder staan de vier biologische opa’s en oma’s. Dan volgt de bak van de biologische ouders en jij staat altijd als kind in de kindsbak onder je ouders, inclusief overleden kinderen, half-broers en zussen, miskramen en geaborteerde kinderen. Stiefkinderen of geadopteerde kinderen staan niet in jouw fontein, maar in hun eigen biologische fontein. De bak onder jou is voor jouw kinderen, miskramen, geaborteerde kinderen en daaronder staan de kinderen van de bak erboven. Zo heeft iedereen een eigen plek, op volgorde van geboorte en in de juiste bak. Je kan uittekenen dat iemand waar het structureel goed mee gaat in het leven (en iedereen heeft wel eens pech) op zijn of haar eigen en unieke plek staat in de fontein. Als iemand om wat voor reden dan ook op een andere plek is gekomen in de biologische fontein kan je vaak voorspellen dat dat leven heel erg op eigen kracht wordt geleefd (ik doe het wel alleen) en vaak een patroon kent van pech, gedoe en meestal ook lichamelijke klachten.

 

In een samengesteld gezin lopen dus meerdere biologische systemen in het dagelijkse leven door elkaar. Op het systemische niveau zijn de fonteinen gescheiden. De niet-biologische leden van een familie horen bij het lot van de persoon uit het biologische systeem. Het lot kun je definiëren als alle omstandigheden waardoor je tot op de dag van vandaag bent geworden wie je bent met alle mooie en minder aangename zaken. Je lot overkomt je niet alleen; je hebt er zelf ook invloed op door je eigen houding en acties.


Plusouders en biologische ouders kunnen voor individuele sessies bij mij terecht om vanuit een systeemgerichte visie aan de slag te gaan met een nieuw samengesteld gezin. Systemisch coach


Altijd problemen met autoriteiten of lagen boven je?
Groepen kosten je altijd heel veel energie?
Relaties zijn moeilijk?
Je voelt je altijd zo schuldig?


Systemisch coachen is fundamenteel anders dan klassiek coachen. 

De focus ligt op het totaal, niet op het individu. Het welzijn van de ontvanger wordt benaderd vanuit het systeem. Dat geeft ruimte voor een geheel nieuw perspectief, dat jou als ontvanger de kans geeft om werkelijk te groeien. Om dat te bereiken gaan we op zoek naar informatie die veelal onbewust, of half bewust, ligt opgeslagen in jouw systeem.

 

Via systemisch denken en waarnemen wil ik graag met jou ontdekken welke onbewuste dynamieken je flow blokkeren waardoor na een interventie de levensenergie ten volle weer kan stromen.

 


Door de vele en complexe verbindingen in mijn eigen systeem van herkomst werd ik gezogen naar het systemisch werk.

We maken deel uit van ongelooflijk veel systemen in ons leven. Een kluwen van onbewuste verstrikkingen en loyaliteiten kan veel energie uit je wegzuigen zonder dat je je daar enig sinds bewust van bent.

Hierdoor kan het zijn dat je gevangen zit in steeds terugkomende en diepgewortelde patronen.

Doorheen de jaren merkte ik op dat sommige mensen heel bereid zijn om dingen te doen, dat ze heel gemotiveerd zijn, maar dat ze het soms toch ook weer niet kunnen.

Deze observatie zorgde ervoor dat ik dieper in deze materie wou duiken.
Hoe kan ik helpen om mensen hun doelen te laten bereiken want dat is soms complexer dan we in eerste instantie denken.

Mijn ervaring is dat het hard werken is om op wilskracht een verandering voor elkaar te krijgen. Zodra ik merk bij een ontvanger dat dit zo is, is dit een signaal dat we op het verkeerde niveau bezig zijn.
Meestal als er op identiteitsniveau of overtuigingniveau iets verandert, verandert alles op het niveau eronder ook.
Als blijkt dat ontvangers ondanks het feit dat je op identiteitsniveau of overtuigingsniveau gecoacht hebt (en de ontvanger de keuze gemaakt heeft tot andere acties over te gaan) toch niet tot verandering kunnen komen maar vast zitten in steeds terugkomende patronen dan gaan we te werk op het niveau van systemisch werk.

Bij systemisch werk ga je de mens in zijn hele context bekijken en gaat zien wat voor invloed dat heeft en dat in combinatie met de patronen die zijn ontstaan vanuit je familiesysteem
Bewustwording dat de patronen van je familiesysteem zich herhalen in je dagelijks leven gaven mij een gevoel van bevrijding dat er niets mis met mij is maar dat het systeemgeweten zijn werk doet omdat het de uitgescheurde bladzijde heel graag terug in het geschiedenisboek wil krijgen.
Ik ontdekte dat je hardnekkige patronen in iemand huidige leven altijd kan terug brengen naar het systeem van herkomst.

Ik ben een ontginner van de essentie

Ik ben een potentieelbevrijder
 Ik ben een bewustzijn-brenger