Cindy Vanbrabant

Evyta, therapie, coaching & welzijn

             voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderenCindy Vanbrabant

Cindy Van Brabant


 familiaal bemiddelaar - plusouder consulentfamiliaal bemiddelaar


Soms loopt het leven anders dan verwacht en scheiden de wegen van het partnerschap.

Je komt dan terecht in een periode van chaos, doordat er onduidelijkheid heerst over de toekomst, wat heel wat onrust met zich mee brengt en hierdoor vaak ook gepaard gaat met heel wat emoties.

 

Als erkend familiaal bemiddelaar wil ik jullie op dat moment heel graag bijstaan, door jullie een veilig kader aan te bieden, om het gesprek samen aan te gaan met de bedoeling om de onrust en onduidelijkheden helder te krijgen waardoor er ruimte gecreëerd kan worden om tot afspraken te komen.

 

Ik ondersteun jullie in het reflecteren over jezelf, na te denken over jullie behoeften die jullie in de relatie hadden en de pijn die dit veroorzaakt heeft in de relatie. Dit is ook nodig om te komen tot dialoog, elkaar écht horen en hierdoor te komen tot gedragen oplossingen. 

Ik zal gaandeweg jullie informeren en met meerzijdige partijdigheid begeleiden in jullie gesprekken waardoor iedere partij zich gehoord voelt.

Ik kijk erop toe dat de gemaakte afspraken voldoen aan de juridische voorschriften, waaraan wettelijk moet voldaan worden.

Deze afspraken zullen bijdragen tot de nodige duidelijkheid en de daarbij horende rust in jullie toekomst. 

 

Indien jullie kinderen hebben, zal ik vanop de zijlijn toekijken, zodoende dat er een ouderschapsplan op maat (afgestemd op de specifieke noden van jullie kinderen) en conform het vooropgestelde juridische kader, tot stand komt.

Ik zal jullie begeleiden om beslissingen, die door jullie beiden gedragen worden, op papier te zetten waardoor jullie kind(eren) alle ruimte krijgen om zich vrij te kunnen bewegen tussen beide ouders.

 

De nieuwe dynamiek die een scheiding met zich mee brengt zorgt er ook voor dat jullie je weg dienen te vinden om te stoppen als partners en door te gaan als ouders.

Als jullie hierin slagen dan kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen tot een vrije en gelukkige volwassenen en opgroeien tot de beste versie van ZICHZELF.

Door de nieuwe verbinding als ouders wordt er vervolgens een ruimte gecreëerd om elkaar erkenning te geven in jullie rol als ouder van jullie kinderen. 

Door de rust en veiligheid die gaande weg gecreëerd wordt, door het begrip en het vertrouwen en door de kansen om gehoord en erkend te worden , wordt er ruimte vrij gemaakt om jullie als individu verder te ontplooien.

Deze ruimte brengt ook met zich mee dat jullie, ondanks jullie omstandigheden, ruimte krijgen om een nieuw leven op te bouwen.Plusouderconsulent

 

 

Niemand kiest ervoor om plusouder te worden. Dat plan maak je niet, dat overkomt je.

Want de liefde is groot en de pluskinderen kan je niet wegcijferen.

 

Plusouders zitten met veel vragen en worden soms geconfronteerd met het onbespreekbare:

Hoe kan ik zeggen dat ik zijn/haar kinderen niet zo graag zie als mijn kind?

Hoe kan ik zeggen dat de moeder/vader van zijn/haar kinderen te veel invloed heeft in ons gezin?

 

Biologische ouders hebben vaak een moeilijke evenwichtsoefening in een nieuw samengesteld gezin:

Ze zijn steeds zoekende naar een aanvaardbaar evenwicht om hun aandacht te verdelen over de nieuwe partner, de biologische kinderen en eventueel nog zijn of haar pluskinderen. 

 

In een biologisch systeem stroomt een onzichtbare ‘fontein’. Doordat ouders het leven hebben doorgegeven staan zij in een hogere bak van de fontein. Stel je een fontein voor met verschillende lagen die elkaar met water bevloeien. De bovenste bakken zijn van de voorouders, daaronder staan de vier biologische opa’s en oma’s. Dan volgt de bak van de biologische ouders en jij staat altijd als kind in de kindsbak onder je ouders, inclusief overleden kinderen, half-broers en zussen, miskramen en geaborteerde kinderen. Stiefkinderen of geadopteerde kinderen staan niet in jouw fontein, maar in hun eigen biologische fontein. De bak onder jou is voor jouw kinderen, miskramen, geaborteerde kinderen en daaronder staan de kinderen van de bak erboven. Zo heeft iedereen een eigen plek, op volgorde van geboorte en in de juiste bak. Je kan uittekenen dat iemand waar het structureel goed mee gaat in het leven (en iedereen heeft wel eens pech) op zijn of haar eigen en unieke plek staat in de fontein. Als iemand om wat voor reden dan ook op een andere plek is gekomen in de biologische fontein kan je vaak voorspellen dat dat leven heel erg op eigen kracht wordt geleefd (ik doe het wel alleen) en vaak een patroon kent van pech, gedoe en meestal ook lichamelijke klachten.

 

In een samengesteld gezin lopen dus meerdere biologische systemen in het dagelijkse leven door elkaar. Op het systemische niveau zijn de fonteinen gescheiden. De niet-biologische leden van een familie horen bij het lot van de persoon uit het biologische systeem. Het lot kun je definiëren als alle omstandigheden waardoor je tot op de dag van vandaag bent geworden wie je bent met alle mooie en minder aangename zaken. Je lot overkomt je niet alleen; je hebt er zelf ook invloed op door je eigen houding en acties.


Plusouders en biologische ouders kunnen voor individuele sessies bij mij terecht om vanuit een systeemgerichte visie aan de slag te gaan met een nieuw samengesteld gezin. 

 


Ik ben een ontginner van de essentie

Ik ben een potentieelbevrijder
 Ik ben een bewustzijn-brenger