(kinder)psychologe - Laura Franco

Evyta, therapie, coaching & welzijn

             voor kinderen, jongeren, volwassenen & ouderenLaura Franco

telefoon: 0456/09.38.82

Laura Franco


(kinder)PSYCHOLOOG Ik ben Laura. Ik heb een bijzondere interesse voor mensen en dieren. Tijdens mijn kinderjaren was ik vastberaden later dierenarts te worden, maar tijdens mijn middelbare schooljaren groeide mijn interesse in het denken, voelen en handelen van mensen heel sterk. Ik heb daarna nooit lang getwijfeld over wat ik wilde studeren: opvoedings-en gezinspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik volgde ook een opleiding ‘therapie en educatie met assistentie van honden’. In de toekomst zou ik ook graag een opleiding tot systeemtherapeut starten.


In het dagelijks leven ben ik werkzaam als zorgcoördinator binnen een residentiële voorziening op een afdeling voor personen met een (matige) verstandelijke beperking en gedrags-en emotionele problemen. Daarnaast geef ik op woensdagnamiddag paardrijles aan kinderen met een beperking of een lichte ontwikkelingsstoornis.


Iedereen maakt wel eens een moeilijkere periode in zijn of haar leven mee. Soms raken we deze periode door met behulp van vrienden en familie. Soms lopen we vast en lijkt er niet meteen een uitweg te zijn voor ‘het probleem’. Voelt het alsof jij bent vastgelopen in je leven? Zie je geen uitweg meer? Voel je je niet lekker in je vel en heb je nood aan een luisterend oor? Iemand die samen met jou kan helpen zoeken naar oplossingen? Dan kan psychologische begeleiding voor jou een hulp zijn. Tijdens het intakegesprek bekijken we samen wat jouw hulpvraag is en hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom. Ik probeer steeds zoveel mogelijk bij jouw leefwereld aan te sluiten. Het zoeken naar psychologische begeleiding kan een grote stap zijn, daarom vind ik het belangrijk dat jij je goed voelt in de omgeving waar de therapie plaatsvindt. Zo hoeft er niet altijd louter gepraat te worden, maar er kan ook gewerkt worden met beeldmateriaal, spelmateriaal, muziek, … Therapie hoeft zelfs niet altijd binnen vier muren plaats te vinden.Direction is more important than speed