work

Loopbaanbegeleiding, teamcoaching, intervisies,

& vormingen 

                                                       

                                                           voor werknemers, werkgevers, bedrijven & voorzieningen

Evyta @ work

Welzijn op het werkEvyta@work is gegroeid uit de groepspraktijk Evyta, therapie, coaching & welzijn.

Enerzijds vanuit de nood naar werkbaar werk gesteld door cliënten en anderzijds door de verwachtingen die door de maatschappij en overheid naar werkgevers worden opgelegd.


Evyta@work richt zich tot de arbeidsmarkt en alle uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Wij hebben een zeer uitgebreid aanbod voor scholen, voorzieningen en bedrijven die willen inzetten op de groei van hun werknemers & onderneming. In de vorm van loopbaanbegeleiding, trainingen, vormingen, workshops, personal- & teamcoaching, intervisie & teambuilding zetten wij in op werkbaar werk.


Een duurzaam en proactief welzijnsbeleid werpt vruchten af.

Werknemers zijn gezonder en gelukkiger, minder afwezig, werken productiever en blijven langer trouw aan de organisatie.


Onze leidraad doorheen het hele proces is werken op maat en de levenskwaliteit van betrokkenen optimaliseren.


Onze pijlers met betrekking tot de kwaliteit van leven zijn gericht op sociale en fysieke aspecten evenals mentaal welbevinden & zingeving.

We vertrekken steeds vanuit de vraag van de klant en zijn team (op basis van een welzijnsbevraging indien gewenst).


Op basis hiervan werken wij een klantgericht programma uit. Hier kan je alvast proeven van ons aanbod dat steeds wordt uitgebreid.

Did you smile today?


= welzijn @ work


Loopbaanbegeleiding


Je bent vrij als je je eigen waarden, dromen & talenten als kompas gebruikt.

Loopbaanbegeleiding? Wat is dat nu eigenlijk?!

Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij individuen ondersteund worden in het verkennen, plannen en realiseren van hun professionele doelen en ambities.

De inhoud van loopbaanbegeleiding omvat verschillende elementen:


Zelfonderzoek


Dit omvat het verkennen van persoonlijke interesses, waarden, vaardigheden en doelen. Door middel van assessments, reflectieve oefeningen en gesprekken wordt een beter inzicht verkregen in de eigen sterke punten en voorkeuren.


Carrièremogelijkheden


Loopbaanbegeleiding helpt individuen bij het verkennen van verschillende carrièremogelijkheden en het identificeren van passende loopbaanpaden. Dit omvat het onderzoeken van verschillende industrieën, functies en organisaties die aansluiten bij de interesses en doelen van het individu.


Doelstellingen en actieplannen


Op basis van zelfonderzoek en carrièreverkenning worden duidelijke doelstellingen geformuleerd en actieplannen ontwikkeld om deze doelen te bereiken. Dit omvat het identificeren van korte- en langetermijndoelen, het stellen van realistische verwachtingen en het bepalen van concrete stappen om vooruitgang te boeken.


Vaardighedenontwikkeling


Loopbaanbegeleiding omvat ook het identificeren van vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaalde carrière en het ontwikkelen van deze vaardigheden. Dit kan onder meer training, opleiding, mentorship en netwerkmogelijkheden omvatten.


Ondersteuning en follow-up


Gedurende het proces van loopbaanbegeleiding biedt de loopbaanbegeleider voortdurende ondersteuning, aanmoediging en begeleiding. Dit omvat regelmatige check-ins, evaluatie van vooruitgang en aanpassing van het actieplan indien nodig.


Loopbaanbegeleiding is een waardevol proces dat individuen helpt om hun carrièredoelen te verduidelijken en effectieve stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Het biedt structuur, ondersteuning en inzicht gedurende het hele loopbaantraject.

stel jij jezelf wel eens de

volgende vragen? 

Bij loopbaanbegeleiding vertrekken we steeds vanuit jouw vragen en behoeften.


We zoomen in op:


*Wie ben ik?

*Wat wil ik?

*Wat kan ik?


Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat.


het doel:


Nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever beheren en je positie op de arbeidsmarkt versterken.

Loopbaanbegeleiding kan helpen bij:Geeft mijn job mij nog wel voldoende energie?


Waarom ben ik steeds minder

gemotiveerd om naar het werk te gaan?


Hoe vind ik meer voldoening in mijn job?


Hoe kan ik mijn talenten meer benutten in mijn job? 


Past mijn job wel echt bij mij?


Zou ik een andere weg inslaan?


Hoe zorg ik voor een beter evenwicht tussen mijn werk en privéleven?


Ik heb het gevoel dat ik in mijn job niet kan tonen waar ik echt goed in ben. Wat kan ik hieraan doen?


Hoe kan ik mijn huidige werksituatie verbeteren?

Dan kan loopbaanbegeleiding jou verder helpen!

Hoeveel kost dat dan?!


182 euro per uur!


Maar als je aan de volgende voorwaarden voldoet betaal je in totaal slechts 90 euro voor 7u loopbaanbegeleiding dankzij loopbaancheques van de VDAB.


Deze cheque kan je hier aanvragen. 


de voorwaarden


Je woont in Vlaanderen of Brussel.


Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.


Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.


Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.


Je werkgever mag je trouwens ook 7u loopbaanbegeleiding cadeau doen. Opgelet, jij moet wel de loopbaancheque aanvragen! 


Je eerste afspraak kan je maken door een mailtje te sturen naar work@evyta.be 


welzijnsbevraging

Meten is Weten

Om een krachtig actieplan met impact te bouwen, hebben we een beeld van de huidige situatie nodig.

Hiervoor hanteren we een welzijnsbevraging waarmee we op een wetenschappelijk onderbouwde manier werknemers bevragen naar hun beleving op het werk.


Iedere werknemer wordt uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen over hoe het met ze gaat op de werkvloer.


Deze gegevens verzamelen we in een rapport dat resulteert in een prioriteitenlijst en adviezen om de situatie te verbeteren, gebaseerd op de input van de werknemers.

De implementatie van dit aangeleverde actieplan kan door de onderneming zelf of door ons uitgevoerd worden.


We beschikken over een welzijnsbevraging die de belangrijkste topics behandeld, maar wanneer er specifieke bevragingsnoden zijn, kan deze aangepast worden op maat. 

Wil je graag een vrijblijvende offerte voor de welzijnsbevraging? Vul dan dit contactformulier in. 

Vorming, Training, Opleiding

The expert at anything was once a beginner - Helen Hayes


We beschikken over een ruim aanbod aan vormingen, trainingen en opleidingen voor werknemers ter bevordering van

persoonlijke- & teamgroei.


De groepsgrootte & duur is afhankelijk van de gekozen VTO.

Deze kunnen steeds op maat aangepast worden en ons aanbod breidt voortdurend uit.


We hebben eveneens een ruim aanbod aan VTO voor leidinggevenden met betrekking tot diverse thema's.


Een vrijblijvende offerte kan je steeds aanvragen via het contactformulier.  

EAP - Employee Assistance Programme


Happiness inspires productivity


Therapie


Ingrijpende gebeurtenissen op het werk kunnen een sterke impact hebben op medewerkers.

Wanneer het negatief effect blijvend is, spreken we van een trauma.

Met minder goed functioneren of langdurige afwezigheid tot gevolg.

Gepaste psychologische ondersteuning is hierbij noodzakelijk.

Vanuit Evyta, therapie & coaching beschikken wij over de nodige expertise om werkgevers hierin te ondersteunen en werknemers een therapeutisch traject op maat aan te bieden.


bemiddeling

 


Een bemiddelaar kan conflicten tussen werknemers of teams helpen oplossen door middel van gesprekken, het identificeren van gemeenschappelijke belangen en het vinden van oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.


Een erkend bemiddelaar kan een waardevolle rol spelen bij het bevorderen van een positieve werkomgeving, het verbeteren van relaties en het oplossen van conflicten op de werkvloer.Een vrijblijvende offerte kan je steeds aanvragen via het contactformulier. 

EAP


Employee Assistance Program (EAP), is een bedrijfsinitiatief dat ondersteuning biedt aan werknemers bij persoonlijke en werk gerelateerde problemen. Dit programma biedt toegang tot verschillende diensten, zoals coaching, therapie & bemiddeling.

Het doel van een EAP is om werknemers te ondersteunen bij het omgaan met uitdagingen, het verbeteren van hun welzijn en het bevorderen van hun effectiviteit op het werk.Coaching


Als werkgever heb je er baat bij dat het goed gaat met je werknemers. Soms loopt een werknemer echter vast door psychische klachten, werkstress, privéproblemen of persoonlijkheidsfactoren.

Dit kan leiden tot ziekte en uitval op het werk.

Soms zijn er (nog) geen psychische klachten, maar willen werknemers hun functioneren op de werkvloer verbeteren.

Wij bieden een 8 weken traject aan om werknemers (terug) in hun kracht te zetten en hun prestaties te optimaliseren.

Een win-win situatie voorwerknemer & -gever.Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success -  Henry Ford

Ieder team is uniek net zoals ieder teamcoaching traject. We starten een traject steeds vanuit de noden van het team en zijn leidinggevenden. Op basis van deze noden werken we een oplossingsgericht aanbod op maat uit. 


Teamcoaching is een proces waarbij een coach samenwerkt met een team om de prestaties, effectiviteit en samenwerking te verbeteren. De inhoud van teamcoaching omvat verschillende aspecten.

TeamcoachingTeamontwikkeling


Teamcoaching richt zich op het begrijpen van de dynamiek binnen het team, inclusief de sterke punten, uitdagingen en onderlinge relaties. Door teamleden te helpen elkaar beter te begrijpen en te waarderen, kan de teamcoaching bijdragen aan het opbouwen van een sterke teamcultuur.


Doelstellingen en strategieën


De coach helpt het team bij het vaststellen van duidelijke doelstellingen en het ontwikkelen van effectieve strategieën om deze doelen te bereiken. Dit omvat het identificeren van prioriteiten, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, en het plannen van acties.


Communicatie en samenwerking


Teamcoaching richt zich op het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het team. Dit omvat het aanleren van effectieve communicatietechnieken, het oplossen van conflicten en het bevorderen van een open en respectvolle werkomgeving.


Leiderschap en empowerment


De coach ondersteunt de teamleider(s) bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het creëren van een omgeving waarin teamleden worden aangemoedigd om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.


Evaluatie en feedback


Teamcoaching omvat ook het regelmatig evalueren van de voortgang van het team en het geven van constructieve feedback. Dit helpt het team om zich continu te verbeteren en te groeien.


Al met al draagt teamcoaching bij aan het vergroten van de effectiviteit, het welzijn en de tevredenheid van het team, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor de organisatie


Een vrijblijvende offerte kan je steeds aanvragen via het contactformulier


Teambuilding

teamwork makes the dream work


Teambuilding is een krachtig instrument om de samenwerking, communicatie en cohesie binnen een team te versterken. Tijdens teambuildingactiviteiten worden de individuele kwaliteiten en talenten van teamleden benadrukt en worden gezamenlijke doelen nagestreefd.

Door middel van uitdagende en leuke activiteiten worden obstakels overwonnen, vertrouwen opgebouwd en worden sterke banden gesmeed tussen teamleden.


De inhoud van teambuilding kan variëren van outdoor avonturen en sportieve uitdagingen tot creatieve workshops en teambuilding games.

Deze activiteiten bieden een kans voor teamleden om elkaar beter te leren kennen buiten de werkomgeving, waarbij ze hun communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en leiderschap kunnen ontwikkelen.

Belangrijke aspecten van teambuilding zijn reflectie en evaluatie, waarbij teams de gelegenheid krijgen om te bespreken wat ze hebben geleerd, welke successen ze hebben behaald en hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren.


Dit proces van zelfreflectie versterkt het groepsbewustzijn en moedigt een cultuur van voortdurende verbetering aan.

Uiteindelijk draait teambuilding om het creëren van een gevoel van samenhorigheid en wederzijdse ondersteuning binnen het team.


Sterke teams zijn in staat om effectiever samen te werken, creatiever te zijn in het oplossen van problemen en betere resultaten te behalen. Daarom is investeren in teambuilding essentieel voor organisaties die streven naar een productieve en gezonde werkomgeving.


Ieder team is uniek, net zoals onze teambuildings. Ook deze werken wij steeds uit op maat.


Wij hebben een ruim aanbod aan teambuildingactiviteiten voor doeners en denkers, voor sportievelingen en creatievelingen!


Wat denk je van Kintsugi, zen-dagje, ervaringsgerichte uitdagingen, escaperoom, vertrouwensspelen of een laddercompetitie?


Op basis van jouw wensen ontwikkelen we een aanbod op maat.


Wil je de focus op ontspanning, samenwerken of het team een energieboost schenken?


Jij beslist, wij creëren!


een vrijblijvende offerte kan je steeds aanvragen via het contactformulier. 
contactformulier

 
 
 
 
 
 
Stressmanagement & veerkracht
AD(H)D op de werkvloer
Mindfulness op het werk
Time management
Verbindend communiceren
Agressie op de werkvloer
Feedback & conflicthantering
Effectief vergaderen & brainstormen
Talentmanagement & soft skills
Groepsdynamica & teamontwikkeling
Gezondheid op de werkvloer
Motiverend leiderschap
geen interesse in workshops/vorming
 
 
 
 
 
 
unsplash