Therapie & coaching

Therapie, coaching & welzijn

      voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Evyta, therapie & coaching


Evyta is een groepspraktijk gericht op therapie en coaching. We hebben een breed aanbod inzake therapie & coaching. Bovendien hebben we ook een aanbod van (creatieve) workshops, lezingen, praatavonden en een groepsaanbod. Deze evenementen en bijhorende data kan u terug vinden via onze sociale media: 


Binnen ons team heeft ieder zijn eigen expertise. Een overzichtje van ons team vind je hier terug. 

Weet je niet goed wie jou het best kan verder helpen? Stuur dan een mailtje naar info@evyta.be en dan matchen wij jou met de meest geschikte therapeut of coach! 
Therapie & coaching

Soms loopt je leven niet van een leien dakje. Je ervaart een wrang gevoel en je weet misschien niet altijd even goed vanwaar dit komt of je kan het niet verwoorden. Je loopt vast in de dialoog met jezelf, je partner, je ouders, kortweg je omgeving. Het kan dan aangewezen zijn om samen met een therapeut op zoek te gaan naar de juiste woorden om jezelf uit te drukken. Om samen op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk taal.

ons aanbod binnen therapie & coaching


Kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, koppels en gezinnen kunnen bij ons terecht met vragen en problemen die bij het leven horen. Want soms loopt het leven niet zoals je gepland of gehoopt had. Je ervaart moeilijkheden op één of meerdere vlakken in je leven of je hebt een wrang gevoel dat je niet onmiddelijk kan plaatsen? Als je hiermee geconfronteerd wordt, kan je baat hebben bij professionele hulpverlening. Hiervoor kan je bij ons terecht. 


Wil je graag een intakegesprek inplannen, maar weet je niet bij welke therapeut of coach? Stuur dan een mailtje naar info@evyta.be en wij brengen jou in contact met de meest aangewezen therapeut of coach. 

Waarvoor kan je zoal bij ons terecht?

Individuele therapie


Er kunnen ontelbare redenen zijn waarom je eraan denkt om in therapie te gaan. Iedere hulpvraag is persoonlijk en dus voor iedereen anders. Toch kan je stellen dat je met een wrang gevoel geconfronteerd wordt. Misschien heb je wel het gevoel dat er iets mist in je leven maar weet je niet juist wat? of je vraagt je af waarom het op school of op het werk niet loopt zoals je zou willen? of wil je iets doen aan je gebrek aan zelfvertrouwen? Of heb je iets meegemaakt in het heden of verleden waar je onder lijdt? Of ervaar je emoties die je moeilijk kan controleren?

of....?

Binnen de therapiesessies gaan we samen na waar jij mee zit en hoe jij kan groeien als persoon. We doen dit steeds op jouw tempo en we werken op maat. Dit betekent dat we steeds gaan kijken naar jouw noden en samen een uniek plan van aanpak opstellen. 


'Elke blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken'.

- Michelangelo

WandeltherapieMeestal gaan de therapiesessies door in de praktijkruimte of tijdens een huisbezoek. Daar we op maat werken, bieden we tevens wandeltherapie aan. 

Wandeltherapie is uitermate geschikt voor mensen die zich niet comfortabel voelen in een praktijkruime. Mensen die het moeilijk vinden om een gesprekspartner aan te kijken of zich geen houding weten te geven, voelen zich vaak rustiger als zij tijdens de sessie in de natuur vertoeven. Op die manier staan wij, de therapeuten, letterlijk aan je zij om samen op zoek te gaan naar welk pad jij wil volgen.


Het intake gesprek vindt wel plaats in de prakijk. Tijdens dit eerste, verkennend gesprek worden dan verdere afspraken gemaakt rond de wandeltherapie.

.

"Walking is man's best medicine"

- Hipocrates -

Relatietherapie


the worst distance between two people is misunderstanding.

In elke relatie komen er al eens spanningen voor. Dit is normaal en hoort zelfs bij een gezonde relatie. Vaak kom je hier als koppel zelf uit, maar er zijn ook momenten waarop dit niet meer lijkt te lukken. Wanneer de problemen te ernstig zijn of te lang aanslepen kan professionele hulp aangewezen zijn.


De factoren die de relatie belasten, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Jaloezie, agressie (verbaal/fysiek), ontrouw, gebrek aan communicatie, langs elkaar heen leven zijn enkele voorbeelden waarvan een relatie onder zware druk kan komen te staan.


Vaak weten beide partners niet hoe het zo ver is kunnen komen en ligt de communicatie stil. De therapeut gaat dan samen met jullie de dialoog aan en samen wordt er naar oorzaken en oplossingen gezocht.

Gezinstherapie


It's not how big the house is, it's how happy the home is.

samenleven loopt niet altijd van een leien dakje. Ieder individu heeft zijn eigen gewoontes, verlangens en eigenaardigheden. Dat houdt dan ook in dat iedereen anders reageert op veranderingen en ieder gezin maakt veranderingen mee.

De geboorte van een kind, de puberteit van de kinderen, een echtscheiding, een nieuwe partner, een familielid dat ziek wordt of overlijdt, het verliezen van een baan,..

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat een gezin uit evenwicht valt. Het kan dan soms aanvoelen alsof ieder gezinslid op een eigen eiland (over)leeft. Binnen gezinstherapie wordt er stil gestaan bij deze veranderingen en wordt er samen met het gezin gezocht naar oplossingen om de balans terug in evenwicht te brengen.

praktische infoEen intake gesprek vindt steeds plaats in de praktijk, Diestersteenweg 43, 3545 Halen.


Een intakegesprek voor individuele therapie duurt ongeveer 1u15 en kost 70 euro.

Vervolggesprekken duren 55' en kosten 60 euro. 

Intake gesprekken bij relatie & gezinstherapie duren ongeveer 1u30 en kost 80 euro. 

De vervolgsessies duren 1u en de prijs bedraagt 70 euro.

(Gedeeltelijke) terugbetaling is mogelijk bij enkele ziekenfondsen. 


Een vervolgsessie kan in de praktijk of thuis plaats vinden. Hieromtrent worden individuele afspraken gemaakt tussen jou en je therapeut. Bij een huisbezoek worden de vervoersonskosten mee in rekening gebracht. 


Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uren op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zal het volledige bedrag aangerekend worden.